Software nepotřebuje údržbu

Ignore the King(man) at your own peril

Poslouchejte Kingmana

O přidávání zákaznických funkcí

On adding custom features

Digitální transformaci nekoupíš

You can’t buy digital transformation